искрено

нар. - откровено, чистосърдечно, добросърдечно, открито
нар. - сърдечно, задушевно, от сърце и от душа, от сърце, с открито сърце, честно
нар. - от все сърце, охотно, на драго сърце, с удоволствие
нар. - точно, вярно, правдиво, предано, истински

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • движимыи — (35) прич. страд. наст. 1. Прич. страд. наст. к движати в 1 знач.: и поклонистасѩ ѡба скипетра іс(с)ви не двіжима никим же ЗЦ к. XIV, 36а; Мнѩще иже луну быти богыню прелщаю(т)сѩ видимъ бо движиму нужею и прелагаему. прехо(д)щу ѿ знаме(н)˫а въ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обратити — ОБРА|ТИТИ (134), ЩОУ, ТИТЬ гл. 1. Повернуть: Понови кр(с)тѧще дѣтѧ к собѣ лицемь ѡбратити. КН 1280, 535г; моиси же обращаше лице своѥ бо˫аше бо сѧ зрѣти предъ б҃ъ. Пал 1406, 120в; || направить, обратить κуда л.: азъ же г҃лю вамъ кто вамъ не… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • стриптиз — (анг. strip, tease држи) 1. соблекување на танчарка во придружба на музика, обично по баровите 2. локал во кој се изведува такво соблекување 3. точка во барска програма во која настапува таква танчарка 4. фиг. разголување, откривање на целата… …   Macedonian dictionary

  • вярно — прил. истина, действително, правилно, точно прил. наистина, истински прил. сигурно, положително, непременно, несъмнено прил. точно така, именно прил. правдиво, искрено, предано …   Български синонимен речник

  • истински — прил. истинен, действителен, реален, верен, точен, естествен, фактически прил. същински, точно такъв, безспорен прил. неподправен, автентичен прил. достоверен прил. верующ, правдив прил. конкретен, съществуващ, настоящ …   Български синонимен речник

  • на драго сърце — словосъч. драговолно, охотно, с удоволствие, с готовност, присърце словосъч. с желание словосъч. сърдечно, искрено, от все сърце …   Български синонимен речник

  • от все сърце — словосъч. сърдечно, искрено, охотно, на драго сърце, с удоволствие …   Български синонимен речник

  • откровено — нар. искрено, чистосърдечно, с открито чело, прямо …   Български синонимен речник

  • охотно — нар. с удоволствие, с готовност, доброволно, драговолно, на драго сърце, присърце нар. с желание нар. сърдечно, искрено, от все сърце …   Български синонимен речник

  • правдиво — нар. точно, вярно, искрено, предано, истински …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.